สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาชินภัทร อึ่งปา

ฉายา
ฉินฺนาลโย

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
41 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 96

ปรับปรุงล่าสุด : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 08:43:58

ข้อมูลเมื่อ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 18:16:56

 
 
 
 

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2
เปรียญธรรม 3
เปรียญธรรม 4
เปรียญธรรม 5
เปรียญธรรม 6
เปรียญธรรม 7
เปรียญธรรม 8
เปรียญธรรม 9